Roboty ziemne i rozbiórkowe, wynajem sprzętu

Wraz z rozwojem firmy, a co za tym idzie, poczynionymi inwestycjami w rozbudowę zaplecza sprzętowego, możemy zaoferować wykonanie:

  • robót ziemnych, w tym wykopy, skarpowania, niwelację terenu, wymianę gruntu,
  • robót rozbiórkowych,
  • wynajem koparko-ładowarki, koparki kołowej, mini koparki, zagęszczarek do gruntu